nugelti

nugélti, nùgelia, nugė́lė 1. tr. sugelti: Nugėlė abi rankas ir burną bitės Ktk. 2. tr. gėlimu nužudyti: Bitys ... prie svetimų pulkų nuklysta, ir čia yra daugiausiai nugeliamos į smertį Kel1881,98. | Ir jį nugė́lė (nušovė) Trgn. 3. tr., intr. nuskaudėti, įskausti: Nugė́lė kojos J. Taip mušė jiejie mane, kad mano nugė́lė širdį J. Nelinksta nugara prie kirvio, kai kūnas nuo darbo nugeltas Vj. Kad kramsterėjau su duona akmeniuką, net per dantis nugė́lė Ds. 4. tr. nuvaryti (nagą): Man nagą nugėlė iš geros valios Pc. Vienos rankos pirštą nugėlė Ktk. \ gelti; atgelti; įgelti; išgelti; nugelti; pagelti; pergelti; pragelti; sugelti; užgelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nugeltimas — nugelti̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užgelti — užgelti, ùžgelia, užgėlė 1. tr. mirtinai nugelti ką geluoniu: Vakar bitės žąsiuką užgėlė Mrk. 2. tr. būti ligos paliestam: Mano visi užgelti dantys Ktk. 3. tr., intr. nuo šalčio imti skaudėti: Pirštai rankų ùžgelia nuo šalčio J. Ar užgėlė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgelti — atgelti, àtgelia, atgėlė 1. tr., intr. nuo gėlimo apmirti kuriai nors kūno daliai: Àtgelia rankos, ir nevaldau J. Kad àtgelia kojos, bus pagila J. Atgėliau kojas Lp. Kur atgelta [koja], tę skūra lupasi Gs. Atgeltiejai kaulai nebepriauga,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gelti — gelti, gẽlia, gėlė 1. tr. geluonį leisti, kąsti; kirsti; žeisti: Gylys įleistas gẽlia, t. y. duria J. Vapsva skaudžiai gẽlia Sr. Šiandien bitės labai piktos, tuoj gẽlia Ktk. Nei nejutau, kap bitė žandan gėlė Alv. ^ Minkštas liežuvis, bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgelti — išgelti, ìšgelia, išgėlė tr., intr. 1. nuo didelio gėlimo, skausmo sunykti: Negalėjo valdyt nugarkaulio, buvo išgeltas rš. Nebevaldo iš pat mažumės jis rankos – išgelta Srv. | Dantys išgėlė, be dantų esu palikęs (nuo gėlimo iškrito) Šts. Da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagelti — pagelti, pàgelia, pagėlė tr. 1. paskaudėti: Pagėlė dantis dvi dienas Ktk. 2. gėlimu sugadinti: Pageltas dantis ištrupėjo J. Mano koja pagelta Šts. | Ką aš jau beišmoksiu, kad jau mano galva pagelta Up. Taip tegali parašyti žmogus pageltos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergelti — tr., intr. 1. perskaudėti, nustoti skaudėti: Šis dantis jau yra pargeltas Brs. Benor pergelti man ranka sušalusi, kurią bitys suspardė J. 2. būti skausmo perimtam: Tad visą savaitę išvažinėjo visas pergeltas ir laidotuvėms pinigų nešykštėjo Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragelti — pragelti, pràgelia, pragėlė tr., intr. įskausti, įsiskaudėti: Pragela ranka belinguojant lopšį J. Jam pragėlė rankelę, negali pakelt Jrb. gelti; atgelti; įgelti; išgelti; nugelti; pagelti; pergelti; pragelti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugelti — sugelti, sùgelia, sugėlė 1. tr. daug geluonių įvaryti (apie bites ir kt. vabzdžius): Arklys stovėjo prie avilio, bitės apipuolo ir sugėlė visą Š. 2. tr. ligai suimti: Aš iš didžių rūpesčių esmu teip labai ligos sopuliais apimtas, visi kaulai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susvilinti — susvìlinti 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ sudeginti: Susvìlinai drabužius apie pečių J. O kits, taukus spirgindams, susvìlino namą K.Donel. | refl. tr. NdŽ. 2. tr. nutvilkyti: Degtinė susvilino gerklę, paspringo bernas, užsikosėjo V.Krėv. 3. tr. NdŽ prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.